Вівторок
04.08.2020
16:22
Форма входу
Категорії розділу
Розробки уроків [4]
Доповіді [6]
Нормативні документи [0]
Позакласні заходи [3]
Пошук
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 7
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Методичне об'єднання вчителів іноземних мов
Головна » Статті » Доповіді

Застосування інтерактивних технологій при вивченні іноземної мови
Застосування інтерактивних технологій при вивченні іноземної мови

В усьому світі все більше уваги приділяється якості освіти. І Україна як член європейського співтовариства також притримується міжнародних освітніх стандартів. Задля підтримки конкурентоспроможності українських освітніх закладів необхідно, щоб освітні послуги були не тільки якісними, але й сучасними та привабливими за формою для потенційного споживача, особливо коли мова йде про іноземних громадян. Адже тут на ринку освітніх послуг українським навчальним закладам протистоять відомі навчальні заклади Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки.
За останнє десятиріччя відбулися серйозні зрушення в оцінці змісту й навчальних цілей гуманітарних дисциплін, серед яких на першому місці - іноземні мови. Стратегія розвитку освіти в Україні відповідно до національної програми „Освіта" передбачає використання світового досвіду для створення системи освіти, яка відповідала б стандартам XXI століття. До таких наукових розробок належить система розвивального навчання, що є прообразом принципово нової системи освіти. Його основна мета - розвиток здібностей учня, на відміну від „навчання", де відбувається механічне засвоєння знань.
Що ж стосується нового національного стандарту у сфері вивчення англійської мови, то він ґрунтується на таких ключових поняттях, як спілкування, культура, мотивація та інтерактивність.
У північних народів є простий і мудрий афоризм: „Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу- буде ситою все життя". Так і в навчанні: скільки б в учня не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності - їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання й розвитку. Одним із принципів нової концепції в навчанні іноземної мови є застосування інтерактивних методик. Сутністю цих методик є те, що вони передбачають організовану взаємодію учнів між собою та вчителів з учнями, що забезпечує включеність у роботу з більшим чи меншим ступенем активності всіх її учасників і стимулює посилення інтенсивності взаємодії учнів один з одним та вчителем у спілкуванні.
Яким би досконалим не був підручник, він статичний. Для якісного оволодіння матеріалом необхідна постійна динаміка навчання, парні та групові форми роботи, інтерес, постійне висловлювання думок, постійний аналіз інформації, можливості для дискусії, суперечки, умови, за яких мова стає підсвідомим інструментом спілкування, а не метою безглуздого заучування. Роль учителя при цьому значно відрізняється від традиційної. Замість жорстокого контролю механічних помилок учитель стає координатором учнівської діяльності, споглядачем, до якого можуть звернутися по допомогу, людиною, яка провокує учнів на вільне висловлювання думок і формування критичного ставлення як до ідей партнера, так і до власних ідей.
Ця робота спрямована на те, щоб показати важливість використання інтерактивних форм і методів роботи та автентичних матеріалів під час викладання іноземної мови і літератури (у спеціалізованих школах) або вивчення країнознавчих тем (для масових шкіл).
Як відомо, учні починають уміти користуватись мовою, коли їхня увага зосереджується на передачі та отриманні автентичних послань (тобто послань, що являють собою інформацію, що є цікавою, як для того, хто говорить, так і для слухача в ситуації, яка є важливою для обох). Це і є інтерактивність. Лінгвістична інтерактивність є спільною діяльністю, що включає в себе „установлення трикутника відносин між відправником , одержувачем і ситуативним контекстом".
Інтерактивність включає в себе не тільки вираження своїх власних думок, а й сприйняття й розуміння думок інших. Один слухає інших, реагує (прямо чи опосередковано), інші також слухають і реагують.
Ще одна невід'ємна складова інтерактивного обміну інформацією - це так звана інформаційна програма. Щоб акт комунікації був успішним, необхідною вимогою стає інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних.
Та все ж таки, що таке інтерактивне навчання? Слово «інтерактивний»має англійське походження: inter (між) та act (діяти, вчиняти). Таким чином інтерактивне навчання - це упорядкована взаємодія педагога та учнів, що спрямована на досягнення визначеної мети. У сучасному розумінні для інтерактивного навчання характерні такі риси:
- двобічний характер;
- спільна діяльність вчителя та учнів;
- керівництво процесу вчителем;
- спеціальна організація та різноманітність форм;
- інформаційна програма;
- цілісність та єдність;
- мотивація та зв'язок з реальним життям;
- виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.
Сутністю ж інтерактивної педагогічної взаємодії є її гуманістична спрямованість.Закономірність – чим різноманітніше зміст і технологія взаємодії зможуть впливати на емоційно-вольову, діяльнісно-потрібнісну й інтелектуальну сферу особистості всіх суб єктів, тим більш значущими будуть його результати.
Змістовна структура інтерактивної взаємодії:
1. Інформаційний компонент: інформація, необхідна педагогові в організації інтерактивної взаємодії;
2. Мотиваційний компонент:
- особистісна орієнтація як основа створення гуманістичних моделей взаємодії;
- позитивна спрямованість на можливий результат;
- прийняття інших, крім запланованих та прогнозованих результатів;
- створення комунікативного простору;
3. Діяльнісний компонент:
- когнітивна діяльність;
- конструктивна діяльність;
- проектувальна діяльність;
- прогностична діяльність;
- комунікативна діяльність;
- організаторська діяльність.

Розглянемо детальніше деякі тренінгові методи інтерактивної діяльності, що можуть бути використані під час уроку. Під інтерактивними методами розуміється система правил взаємодії вчителя та учнів у формі навчальних ігор та ситуацій, що забезпечує педагогічно ефективне пізнавальне спілкування.
1. Дискусія.
Дискусія - це активне висловлювання власних думок, тобто без інтерактивності вона просто неможлива. Учні отримують можливість не тільки здобути нові знання, а й використати, активізувати вже наявні. Такий вид роботи може бути використаний, коли існує факт, явище, висловлювання, думка, що викликає появу двох протилежних точок зору. Дискусія має бути виправданою логічно, змістовною та включати появу нової інформації, інакше вона не досягатиме мети - відтворення акту комунікації.
2. Мозковий штурм.
Ця форма інтерактивної діяльності є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, невимушеною. Уявімо, існує факт, явище, поняття, що учні їх не знають чи не розуміють повністю. Тобто, існує та сама „інформаційна прогалина" в знаннях учнів, і заповнити її - мета вчителя. Яким чином вчитель може це зробити? По-перше, він може просто підказати учням правильну відповідь, позбавивши їх, таким чином, можливості використати наявні в них знання й бажання спромогтися знайти відповідь самостійно. По-друге, він може шляхом питань, натяків, логічних висловів, висловлювань довести їх до самостійного усвідомлення ідеї, факту, тобто заповнення „ інформаційної прогалини" . Саме цей вид роботи називається „мозковий штурм".
3. Робота в групах.
Дуже важливим та не менш цікавим є групові форми роботи. У таких формах теж присутня подвійна спрямованість. По-перше, школярі працюють у групі однолітків, де вони можуть досить вільно висловити свої думки, мобілізувати знання. По-друге, після закінчення роботи, групи розпочинають дискутувати, обмінюватися думками та аргументами, таким чином, до роботи залучається ще й подвійна мотивація: мотив прояву особистості та самоствердження в групі та мотив досягнення колективної мети, що повинна бути доцільнішою, ніж іншої групи.
4. Парна робота.
Однією з основних форм парної роботи є „рольова гра". За наявності ситуації, що максимально наближається до реального життя, необхідних базових знань та творчого підходу, рольова гра ідеально відтворює інтерактивність під час уроку. Саме близькість до реального життя стає основним аспектом мотивації під час використання цієї форми роботи.
У сучасному суспільстві, в епоху загальноєвропейського розвитку змінюється і зростає статус іноземної мови як навчального предмета.
З огляду на змінену роль іноземної мови як засобу спілкування та взаєморозуміння у світовому суспільстві, сучасна методика спрямована на досягнення відчутних результатів, що підкреслює необхідність посилення уваги до комунікативних аспектів вивчення мови.
Систематичне застосування учителем інтерективних методів на уроках створює сприятливі умови для формування у школярів позитивної мотивації навчальної діяльності та реалізації власних загальнонавчальних умінь.
Категорія: Доповіді | Додав: ZOSh4 (24.01.2013)
Переглядів: 1900 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]